Duhová prádelna

O firmě

Duhová prádelna je menší profesionální prádelna. Od února 2017 pro svoje zákazníky pereme již ve dvou provozovnách na Praze 14 - Černý Most. Obě provozovny jsou vybaveny novými moderními pračkami a sušičkami, každá provozovna s denní kapacitou 200 kg prádla.

Provozovnu (Duhová prádelna 1, Duhová prádelna 2)  tvoří vždy tým devíti odborně vyškolených pracovníků a vedoucí provozovny. Všichni jsou připraveni poskytovat vám služby jako například praní, mandlovánížehlení košil a plnit další vaše individuální přání. Náš tým nabízí kvalitní a profesionální práci. Více informací najdete v sekci Služby.


Jsme tu pro Vás! Tým Duhové prádelny.

Historie

Podnět k založení sociální firmy dala nezisková organizace Společnost DUHA, z.ú., která již 27 let poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. Společnost DUHA poskytuje v Praze svým klientům tyto služby -  Chráněné bydleníPodpora samostatného bydleníCentrum denních služeb. O činnosti zakládající organizace se dozvíte více na stránkách Společnosti DUHA.

Duhová prádelna má dva základní cíle:

  • rozšířit možnosti pracovního uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním na otevřeném trhu práce
  • vytvářet zisk, který se bude vracet do rozvoje firmy nebo do podpory zakládajícího neziskové organizace (tedy Společnosti DUHA, z.ú.)

Dosažením těchto dvou cílů podporujeme naše znevýhodněné spoluobčany.

Co je to sociální podnikání

Sociální podnikání nebo také společensky prospěšné podnikání je nástrojem k rozvoji komunity a zlepšení života jejích členů, kteří se jinak mohou cítit z běžného života vyloučeni. Tvorba zisku není primárním cílem, stejně důležitým se stává vytvoření pracovních míst určených k integraci znevýhodněných osob. Dosahuje tedy cíle prostřednictvím ekonomicky udržitelné aktivity.

Sociální podnikání má už dlouholetou tradici v zemích západní Evropy a u nás se stále více prosazuje jako perspektivní forma integrace znevýhodněných lidí formou ekonomické činnosti.

Společnost DUHA, z.ú. považuje tento druh podnikání za smysluplný, přinášející užitek zaměstnancům se zdravotním znevýhodněním i klientům zakládající neziskové organizace.
Hlásíme se k principům sociálního podnikání v našem čestném prohlášení.

Náhradní plnění

Duhová prádelna zaměstnává více než 50 % lidí se zdravotním znevýhodněním, poskytuje tedy náhradní plnění.

Odběrem služeb Duhové prádelny a mandlu vám umožníme splnit podmínku zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kterou pro firmy nad 25 zaměstnanců stanovuje zákon č. 435/2004 Sb. § 81.

Tento zákon ukládá zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4 %. Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.

V případě, že organizace nezaměstnává potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním služeb Duhové prádelny, která tuto podmínku splňuje.

Duhovou prádelnu provozuje DUHA – společnost pro integraci osob s mentálním postižením, s.r.o.

IČ: 28516001
DIČ: CZ28516001

Další informace o sociální firmě najdete ve Výroční zprávě za rok 2018.